Photo Gallery

Visits - Επισκέψεις

Visits to His Eminence Archbishop Demetrios of America
Επισκέψεις στον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Δημήτριο
Yiannis Boutaris, Mayor of Thessaloniki visits Archbishop Demetrios
May 31, 2016, NEW YORK - Yiannis Boutaris, Mayor of Thessaloniki visits Archbishop Demetrios


ΣΥÎÎÎΤÎΣΠÎΡΧÎÎÎ ÎΣÎÎÎ ÎÎ¥ ÎÎÎÎΤΡÎÎÎ¥ - ÎÎÎÎΡΧÎÎ¥ ÎÎΣΣÎÎÎÎÎÎÎΣ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎ ÎΥΤÎΡÎ

Îε Ïον ÎÏÏιεÏίÏκοÏο ÎÎ-ÏονÏα ÎμεÏÎ¹ÎºÎ®Ï Îº. ÎημήÏÏιο ÏÏ
νανÏήθηκε ο ÎήμαÏÏÎ¿Ï ÎεÏÏÎ±Î»Î¿Î½Î¯ÎºÎ·Ï ÎÎ¹Î¬Î½Î½Î·Ï ÎÏοÏ
ÏάÏÎ·Ï ÏήμεÏα ΤÏίÏη 31 ÎαÏοÏ
ÏÏην Î-δÏα ÏÎ·Ï ÎεÏÎ¬Ï ÎÏÏιεÏιÏκοÏÎ®Ï ÏÏη ÎÎ-α Î¥ÏÏκη. Τον κ. ÎÏοÏ
ÏάÏη ÏÏ
νÏδεÏ
αν οι ανÏιδήμαÏÏοι ΤοÏ
ÏιÏÎ¼Î¿Ï ÎºÎ±Î¹ ÎιεθνÏν ΣÏÎ-ÏεÏν, ΣÏÏÏÎ¿Ï Î Î-Î³ÎºÎ±Ï ÎºÎ±Î¹ ÎÏÏÎ¹ÎºÎ®Ï ÎνθεκÏικÏÏηÏαÏ, Îίνα ÎιάκοÏ
. ÎαÏά Ïην ÏαÏαμονή ÏοÏ
ÏÏη ÎÎ-α Î¥ÏÏκη ο κ. ÎÏοÏ
ÏάÏÎ·Ï Î¸Î± ÏÏ
μμεÏάÏÏει Ïε ÏÏÏογγÏ
λή ÏÏάÏεζα ÏÏο ÎδÏÏ
μα Rockefeller ÏÏÎ¿Ï Ïιμήν ÏÎ·Ï ÏÏÎ»Î·Ï ÏÎ·Ï ÎεÏÏαλονίκηÏ, ÏÏο ÏλαίÏιο ÏÎ·Ï ÏÏÏÏοβοÏ
Î»Î¯Î±Ï "100 Resilient Cities και θα Ïιμηθεί με Ïο ÎÏαβείο ÎαμαÏκηνÏÏ Î±ÏÏ ÏοÏ
Ï ÎμεÏικανοÏÏ Î¦Î¯Î»Î¿Ï
Ï ÏοÏ
ÎβÏαÏÎºÎ¿Ï ÎοÏ
ÏείοÏ
ÏÏην Îλλάδα.

ΣÏÎ¹Ï 4 ÎοÏ
νίοÏ
ο κ. ÎÏοÏ
ÏάÏÎ·Ï ÎºÎ±Î¹ η ανÏιÏÏοÏÏÏεία ÏοÏ
ÎήμοÏ
ÎεÏÏÎ±Î»Î¿Î½Î¯ÎºÎ·Ï Î¸Î± μεÏαβοÏν ÏÏην ÎÏ
άÏινγκÏον, ÏÏοκειμÎ-νοÏ
να ÏÏ
μμεÏάÏÏοÏ
ν ÏÏο ΠαγκÏÏμιο ΦÏÏοÏ
μ ÏοÏ
American Jewish Committee για Ïην ÏÏοÏθηÏη ÏÎ·Ï ÎιακήÏÏ
Î¾Î·Ï ÎµÎ½Î¬Î½Ïια ÏÏον ÎνÏιÏημιÏιÏμÏ.