Photo Gallery

Divine Liturgy at Kimisis Tis Theotokou, Poughkeepsie, NY - July 5, 2020

H.E. Archbishop Elpidophoros visited Kimisis Tis Theotokou Greek Orthodox Church in Poughkeepsie, NY for the first time and Officiated The Divine Liturgy.
H.E. Archbishop Elpidophoros visited Kimisis Tis Theotokou Greek Orthodox Church in Poughkeepsie, NY for the first time and Officiated The Divine Liturgy.
Photos:© GOA/DIMITRIOS PANAGOS