Photo Gallery

Paraklesis at St. George, Trenton, NJ - August 4, 2021

GOA/OFFICIAL PHOTOGRAPHER
Paraklisis to the Theotokos Officiated by H.E. Archbishop Elpidophoros at St. George Greek Orthodox Church in Trenton, NJ.
Photos:© GOA/DIMITRIOS PANAGOS